Srpen 2009

Portrét pro Bradavice (18.4.)

31. srpna 2009 v 23:56 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Další část osmnáctky, jež nás dovede až na samý práh Malfoyova domu. A já vám na prahu nového školního roku přeji mnoho úspěchů!

Kapitola osmnáctá: Malfoyovo sídlo (4. část)

Od onoho čtvrtečního večera, kdy se Nathalie vrátila do Snapeova kabinetu k další spolupráci na obranném lektvaru, vládlo mezi ní a profesorem křehké příměří. Nathalie se chovala tak, jako obvykle - mlčky zpracovávala jednotlivé přísady a míchala mezitímní odvary, načež je přidávala do svého kotle. A Snape se očividně snažil o totéž - mnohdy z něj přímo čišela touha sdělit jí, co si myslí o jejích pochybných schopnostech, ale naštěstí zůstával jen u výmluvných úšklebků, které se naučila tolerovat už dávno. Nikdy se jí už nepokusil znovu dotknout, ale občas ho přistihla, jak si ji zamyšleně prohlíží, jako by se snažil přijít na kloub něčemu, co se přímo týkalo její osoby. Což ji mátlo, ale raději se zdržovala jakýchkoli narážek na toto téma.

Švýcarské ozubnicové železnice

30. srpna 2009 v 20:12 | evi |  Cestoblog
Onehdy jsem vám tady slibovala článeček s fotkami věnovaný mému červencovému výletu do Švýcarska, nuž zde ho máte, snad neurazí…:-)

Portrét pro Bradavice (18.3.)

28. srpna 2009 v 14:33 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Další část osmnácté kapitoly možná přinese určitý posun ve vztahu Severuse Snapea a Nathalie Belartové. Anebo taky ne, posuďte sami. Přeji pěkný poslední víkend prázdnin!

Kapitola osmnáctá: Malfoyovo sídlo (3. část)

Tohle postávání přede dveřmi Snapeova kabinetu se Nathalii začínalo z duše protivit. Zlobilo ji, s jakými obavami se pokaždé odhodlává zaklepat na to dubové dřevo, nesnášela ono věčné a opakující se rozjímání nad mosaznou klikou, které vždy znovu a znovu začínalo otázkou: Proč tam vlastně jdu? Co tu dělám? Proč nejsem raději ve svém pokoji? a pokračovalo úvahami na téma: Mám já tohle zapotřebí? Nebylo by lepší se na všechno vykašlat a vrátit se do Francie? a nezřídka končilo zamyšlením ve stylu: Co jsem komu udělala? a Co já z toho života vlastně mám?

Portrét pro Bradavice (18.2.)

24. srpna 2009 v 11:39 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Podaří se řediteli přesvědčit Nathalii, aby opět začala spolupracovat se Snapem? Co dalšího vyplyne z rozhovoru na téma Nebelvír versus Zmijozel? A co na to Skorobezhlavý Nick? Druhá část osmnácté kapitoly s přáním pěkného posledního týdne prázdnin...

Kapitola osmnáctá: Malfoyovo sídlo (2. část)

"Tak proč nespojíte Zmijozel na Snapeovy hodiny s nějakou jinou kolejí než s Nebelvírem?" zajímala se Nathalie dál.
"Chci, aby ta vzájemná averze zůstala jen mezi nebelvírskými a zmijozelskými studenty," odvětil Brumbál. "Nepokládám za moudré a vlastně ani za nutné do tohoto vztahu zatahovat ještě Mrzimor či Havraspár."

Portrét pro Bradavice (18.1.)

21. srpna 2009 v 11:49 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Takže házím do placu první nástřel z osmnácté kapitoly - mise Nathalie k Malfoyovým se nepříjemně blíží, na scénu vstupuje usmiřovatel a já se opět zamýšlím nad motivy různých postav k různým věcem v rowlingovském světě...

Kapitola osmnáctá: Malfoyovo sídlo (1. část)

Kráčela úzkou chodbou ozářenou pouze několika pochodněmi, jejichž světlo se míhalo po vlhkých kamenných stěnách. Přes sebe přehozený neviditelný plášť, který si jednou rukou přidržovala v pohodlné vzdálenosti od obličeje tak, aby jí nebránil v dýchání, v druhé ruce hůlku připravenou v pohotovostní poloze. Došla k dalším dveřím.

Sunshine

19. srpna 2009 v 16:23 | evi |  Kulturní p®ožitky
Před nedávnem jsem shlédla film Sunshine, a jelikož mám rozepsaných několik úryvků z povídky najednou a nejsem schopná žádný dokončit, rozhodla jsem se s vámi v mezidobí před vložením další kapitoly alespoň podělit o zážitek z tohoto dílka. Nečekejte probůh žádnou směrodatnou recenzi, jedná se čistě o moje slunečným víkendovým odpolednem ovlivněné osobní dojmy:-). A pokud film znáte, napište mi, jak se líbil vám...

K uvedenému filmu jsem přistupovala se dvěma vědomostmi:
Jednak, že se jedná o dílo režiséra Dannyho Boylea, které běželo v kinech před nějakými dvěma roky, a jednak, že jde o sci-fi (děje níže popsaného), což mám ráda.

Portrét pro Bradavice (17.5.)

16. srpna 2009 v 19:54 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
A je tu dlouho slibovaný závěr sedmnáctky přinášející definitivní vyhrocení vztahů mezi Severusem Snapem a Nathalií Belartovou. Věnováno všem, kteří komentovali všechny čtyři předcházející části této kapitoly, což byly: Awia, Goddy, Mara, Dorea, JSark, Hope, Scissors, Nerla a Polgara. Děkuju! :-)

Kapitola sedmnáctá: Dar pro Severuse Snapea (5. část)

Následujícího dne bylo možno spatřit Nathalii Belartovou, kterak se snaží s hajným Hagridem přemístit do svého ateliéru dvě obzvláště veliká plátna z chodby mezi hlavním mramorovým schodištěm a vchodem do předsálí Velké síně. Naskytl se u toho i Terence Higgs a navzdory všem okukujícím studentům trval na tom, že Nathalii s obrazy pomůže, nevšímaje si při tom posměšných poznámek několika příslušníků jeho vlastní koleje ani překvapených pohledů studentů kolejí ostatních.

Portrét pro Bradavice (17.4.)

13. srpna 2009 v 15:48 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Nevypadá to, že by Nathalie mohla v případě problémů u Malfoyových očekávat nějakou pomoc od Severuse Snapea. Je tedy na ní, aby se naučila postarat se o sebe sama. Uvidíte sami, jak jí to půjde :-)

Kapitola sedmnáctá: Dar pro Severuse Snapea (4. část)

V sobotu odpoledne seděla Nathalie na okenním parapetu jedné z mnoha nepoužívaných bradavických místností a hleděla z okna na zasněžené školní pozemky, v ruce kus uhlu a o kolena opřený blok, do nějž črtala kontury velikého stromu rostoucího nedaleko Zapovězeného lesa. Ta starobyle vyhlížející vrba ji zaujala na první pohled - na vrbu totiž byla až příliš mohutná a její pokroucené větve vyvolávaly dojem obrovských kyjů. Navíc ji z nepochopitelného důvodu nepokrývala snad ani jediná vločka sněhu a Nathalie měla neodbytný pocit, že se její větve chvějí něčím připomínajícím potlačovaný lidský hněv, což se jí potvrdilo v okamžiku, kdy se k vrbě přiblížil jeden z okolo kroužících havranů a vzápětí s rozčileným krákáním vystřelil jako kámen z praku pryč poté, co ho dobře mířenou ranou zasáhla jistá zjevně rozezlená větvička.

Portrét pro Bradavice (17.3.)

9. srpna 2009 v 17:58 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Nečekaně jsem se na celý týden ocitla mimo dosah Internetu, ale už jsem zpět a se mnou i pokračování povídky. Tentokrát o dost klidnější, ale přesto snad potěší :-)

Kapitola sedmnáctá: Dar pro Severuse Snapea (3. část)

Nathalie za sebou tiše dovřela dveře Snapeova kabinetu a sklesle se opřela o zeď vedle nich. Stáhla si z vlasů šátek, proděravělý na několika místech od kapiček lehce žíravého lektvaru, jež na něj při onom nešťastném výbuchu dopadly, a bezděčně si třela spálená místa pokožky na rukou, zatímco v duchu častovala profesora lektvarů, kterého v kabinetu zanechala, těmi nejjadrnějšími anglickými i francouzskými nadávkami, na jaké si vzpomněla.