Listopad 2008

Portrét pro Bradavice (2.3.)

30. listopadu 2008 v 13:04 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Kapitola druhá: Věštba (3. část)

Nathalie pozorně sledovala, jak se Brumbál natáhl po další kresbě, a byla zvědavá, co na ni řekne. I na tomto obrázku byl samozřejmě Severus Snape, tentokrát však seděl na vysoké tribuně obklopen dalšími čaroději v hábitech. Celá tribuna vřela, on se však ani nepohnul a upřeně zíral stále na jedno a totéž místo. Při pozornějším pohledu se zdálo, jako by neznatelně pohyboval rty, ani jednou však nezamrkal. Zajímavější ale bylo, co se dělo právě v místě, které tak upřeně sledoval - na zmítajícím se koštěti tam visel za jednu ruku drobný černovlasý brýlatý chlapec oděný do červenozlatého hábitu a marně se snažil dostat zpět na koště. Bohužel nebylo zřejmé, jestli se mu to nakonec podaří, neboť jeho urputný boj s neposlušným koštětem se na obrázku opakoval stále dokola.

Portrét pro Bradavice (2.2.)

27. listopadu 2008 v 3:49 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Kapitola druhá: Věštba (2. část)

Do pokoje pronikly paprsky ranního slunce a přeběhly Nathalii po víčkách. Zachvěla se, otevřela oči a v první chvíli se nechápavě rozhlížela kolem sebe. Tenhle zvláštní pocit se dostavoval vždy, když se ráno probudila v cizím oblečení. Jako by celá noc strávená v budoucnosti jiné osoby sebrala Nathalii kus jejího vlastního života.
Na sobě ještě pořád měla Snapeův hábit, a když se snažila napřímit v křesle, v němž předchozího večera usnula, cítila se celá rozlámaná. Plášť jí nyní připadal nesnesitelně těžký a stálo ji nemalé úsilí shodit ho ze sebe dolů na podlahu. Hábit dopadl na zem, ozvalo se zašustění a Nathalie zbystřila. Předklonila se, aby dosáhla pod křeslo a nahmatala pod hábitem několik listů papíru.

Portrét pro Bradavice (2.1.)

25. listopadu 2008 v 1:23 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Kapitola druhá: Věštba (1. část)

Brumbálovy kroky na schodech pomalu utichly, tišící kouzlo pominulo a náhle se do ateliéru opět naplno draly všechny ty důvěrně známé zvuky z ulice - auta zastavovala a rozjížděla se, klaksony troubily, ze zahradní restaurace na protější straně se linula tklivá zamilovaná píseň doprovázená harmonikou a z krámku kdesi v sousedním domě se ozval zvuk zvonečku nade dveřmi, ohlašujícího příchod nového zákazníka.
Nathalie však okolní zvuky vnímala jen podvědomě - seděla zkrouceně na stoličce uprostřed ateliéru a nepřítomně přejížděla prsty po tuhé černé látce pláště, který jí tu bradavický ředitel zanechal.

Portrét pro Bradavice (1.5.)

23. listopadu 2008 v 1:21 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Kapitola první: Nečekaná návštěva (5. část)

Brumbál hleděl Nathalii pozorně do tváře, a když viděl, že o jeho žádosti začíná snad i uvažovat, zatvářil se co možná nejvíc nenuceně. Rozhlížel se po ateliéru, jeho pohled klouzal po Nathaliiných obrazech rozvěšených po celé místnosti, jakož i po plátnech vyňatých z ozdobných rámů a připravených na několika malířských stojanech k restaurování. Podél zdi stály další obrazy otočené malbou ke stěně a v rohu se kupila hromada zašlých rámů, jež čekaly na opravu, vyčištění a snad i nové pozlacení. Nebylo těžké udělat si představu o Nathaliině životě a práci a on měl náhle pocit, že by jí měl nabídnout něco víc za to, co po ní požaduje. A možná…

Portrét pro Bradavice (1.4.)

21. listopadu 2008 v 17:54 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Kapitola první: Nečekaná návštěva (4. část)

Oba se opět na několik okamžiků odmlčeli. Nathalie hleděla rozostřeným pohledem přímo před sebe a nehty prstů si zarývala do dlaní; myšlenkami však byla daleko odsud. Její matka zemřela přesně tak, jak Nathalie předpověděla. Nemohla tomu nijak zabránit. Ale nemohla si ani odpustit to, že matce neuměla pomoci. A nyní, když už na tolik let dokázala vytěsnit tyto smutné vzpomínky ze svého života, se zde najednou zjeví tenhle bláznivý bradavický ředitel a oživí vše, co již dávno považovala za definitivně mrtvé.

Portrét pro Bradavice (1.3.)

20. listopadu 2008 v 15:47 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Kapitola první: Nečekaná návštěva (3. část)

"Co ta náhlá změna rozhodnutí?" otázal se Brumbál, když se pohodlně uvelebil v křesle a vedle sebe na stůl odložil příruční tašku.
"Hmm, prosím?" nechápala Nathalie, která se na svého hosta nemohla dostatečně vynadívat.
"Vaše bytná mi řekla, že pracujete a pro nikoho nejste doma. A pak jste se najednou objevila jak velká voda." Brumbál se stále ještě nepatrně usmíval a Nathalie měla dojem, že jí vidí až do žaludku.

Portrét pro Bradavice (1.2.)

18. listopadu 2008 v 9:42 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Kapitola první: Nečekaná návštěva (2. část)

Nathalie se opět ponořila do práce a kouskem látky napuštěné speciálním lektvarem soustředěně čistila Legrandovu zašedlou paruku. Sice se dost ošíval, ale aspoň mlčel, a pokud měl nějaké poznámky, nechával si je pro sebe. Anebo pro svého nového majitele - Nathalie nepochybovala, že Verniera podrobně poinformuje o tom, co se tady v ateliéru dělo, a přikrášlí to k nepoznání. Právě přemýšlela, komu z nich asi bude Vernier věřit, až mu Legrand popíše, jak mu přebarvila klobouk, když se zezdola ozval zvonek.

Portrét pro Bradavice (1.1.)

14. listopadu 2008 v 11:59 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Kapitola první: Nečekaná návštěva (1. část)

Zlehka se dotkla štětcem palety a soustředěně nanesla na plátno další vrstvičku barvy. Poodstoupila od obrazu a s hlavou nepatrně nakloněnou doleva kriticky hodnotila pro běžné oko takřka nepostřehnutelnou změnu, kterou tento poslední zásah štětcem způsobil. Po chvilce spokojeně přikývla. Otočila se od obrazu a začala cosi hledat mezi desítkami lahviček povalujících se různě po stole a hrajících všemi barvami.
"To snad nemyslíte vážně!" ozvalo se najednou za jejími zády, "říkal jsem vám, že můj klobouk byl cihlově červený! A vy jste ho namalovala vínový! To je úplně špatně!" Ten hlas zněl nanejvýš rozzlobeně.

Portrét pro Bradavice - Prolog

13. listopadu 2008 v 10:55 | evi |  Portrét pro Bradavice - seznam kapitol
Vítá vás prolog Portrétu pro Bradavice:-). Úvodní informaci o povídce a seznam všech kapitol včetně jejich jednotlivých částí naleznete v rozcestníku povídky.
Disclaimer: Všechny originální postavy a zápletky jsou dílem a majetkem J. K. Rowlingové. Tato povídka je určena fanouškům knih o Harrym Potterovi, není psána za účelem zisku a není jejím účelem jakkoli poškozovat autorská práva. J. K. Rowlingová podle svých prohlášení toleruje nevýdělečné psaní fanfiction povídek vycházejících z jejího díla, autorka blogu tudíž nicméně neručí za jakékoli užívání této povídky či jejích částí pro komerční účely ze strany jiných osob - toto platí zejména a contrario k bodu 2.3.10 a 2.3.11 Všeobecných podmínek Blog.cz platných od 23.11.2011.

***

Poslední porada před začátkem školního roku právě skončila a ředitel bradavické Školy čar a kouzel Albus Brumbál pozoroval záda svých kolegů sestupujících po točitém schodišti z jeho pracovny.